Dentální hygiena

 1. preventivní prohlídky a preventivní RTG snímky
 2. prevence vzniku zubního kazu
 3. okální fluoridace stálých zubů
 4. pečetění fisur na žvýkacích ploškách zubů
 5. výživové poradenství vzhledem ke vzniku zubního kazu
 6. odstranění zubního kamene
 7. opískování zubů – tzv. air flow
 8. bělení zubů ordinační, domácí a bělení zubů laserem
 9. aplikace dentální bižuterie
 10. poddásňové opískování zubů – tzv. Perioflow

Záchovná stomatologie

 1. výkony preventivní stomatologie
 2. výkony dětské stomatologie
 3. výplně zubů / plombičky / standardní i nadstandardní
 4. estetické výplně zubů
 5. keramické inlaye a onlaye
 6. mikroskopická a strojová endodoncie

Protetická stomatologie

 1. fixní protetické práce (kořenové nástavby, korunky, můstky, netradiční kotevní prvky – inlay, onlay, UDA systém, lepené můstky, fixní suprakonstrukce na implantáty)
 2. snímací protetické práce (celkové náhrady, částečné náhrady, hybridní náhrady, snímací suprakonstrukce na implantáty)

Paradontologie

 1. konzervativní léčba parodontopatií včetně laseru
 2. chirurgická léčby parodontopatií včetně řízené tkáňové regenerace
 3. kompletní mukogingivální chirurgie
 4. plastická chirurgie parodontu
 5. vybrané výkony dentoalveolární chirurgie
 6. preprotetická chirurgie

Implantologie

 1. zavádění válcovách implantátů
 2. zavádění čepelkových implantátů
 3. zavádění miniimplantátů
 4. zavádění kotevních implantátů
 5. augmentace čelistních kostí

Rentgenové pracoviště

 1. zhotovování panoramatických RTG snímků
 2. zhotovování 3D RTG snímků

Profesionální hygiena

I když je dojem z televizních reklam zcela opačný, nejdůležitější při čištění zubů není zubní pasta, ale především správné a důkladné vyčištění zubů. Člověk, který si správně čistí zuby, významně snižuje riziko vzniku zubního kazu, předchází parodontitidě a prodlužuje životnost protetických prací i výplní. Proto na čištění zubů klademe v naší praxi velký důraz – je totiž základním pilířem celé péče a předpokladem pro veškeré další ošetření.

Jak na to?

Nikdo z nás se nenarodil s tím, že by věděl, jak si správně čistit zuby. Proto se Vám v naší praxi bude věnovat dentální hygienistka, která Vám vše ukáže, vysvětlí, vybere s Vámi vhodné pomůcky a pomůže Vám dosáhnout dokonalého čištění. Dále Vám odstraní zubní kámen, povlak a pigmenty na zubech. Nejdůležitější díl práce je však na Vás a tou je každodenní poctivé čištění, bez kterého to bohužel nejde. Není důležitá kvantita (čistit si zuby po každém jídle apod.) ale rozhodně kvalita (precizní čištění).

Proč?

Při dobrém čištění velmi rychle mizí otok a krvácení dásní, mizí zápach z úst a mizí nepříjemné pocity v dutině ústní. Přestávají se tvořit nové zubní kazy, nevzniká zubní kámen a z návštěvy u zubního lékaře se stává společenská událost, které se nebojí ani pacient ani lékař. Nejlepší výplň je žádná výplň a nejlepší zubní náhrada je ta, která se nemusí zhotovit.Proto je dobré péči o zuby věnovat dostatečnou pozornost a nechat si poradit od erudovaného profesionála.Nechcete se obávat zubního lékaře? Zkuste to s námi.

Zubní náhrady

Zubní náhrady používáme tam, kde došlo k výraznému poškození zubů, jejich ztrátě nebo zuby nebyly vůbec založeny a tedy nevyrostly. Naší hlavní zásadou je dosažení léčebného výsledku, který co nejvíce připomíná normální stav v dutině ústní. Proto je naší prvořadou snahou nabídnout našim pacientům řešení náhrady chybějících zubů fixním způsobem, tedy „na pevno“. Bez využití dentálních implantátů není tato zásada vždy realizovatelná. Proto zaměření na využití dentálních implantátů je naší další specializací.

Jsou však i situace, kde z nějakých důvodů nelze dosáhnou fixního řešení. V těchto případech nabízíme pacientům řešení pomocí moderní neviditelné snímací nebo lépe polopevné náhrady kotvené zásuvnými spoji. U všech protetických prací zhotovujeme vždy,když si to pacient přeje, okamžitě provizorium.Pacient z ordinace odchází bez estetických problémů, výrazně se omezuje citlivost nabroušených zubů na různé podněty a také se stabilizuje pozice preparovaných pilířů zubní náhrady. Při odevzdání definitivní práce pak pouze sejmeme provizorium a nacementujeme definitivní práci.

Estetická faseta

V určitých případech, např. při nepříznivé barvě nebo tvaru zubu, není třeba zhotovit protetickou korunku, která vyžaduje obroušení zubu ze všech stran, a je tak poměrně razantním způsobem ošetření. Estetická faseta nabízí šetrnější řešení, stačí obrousit postižený zub pouze z tvářové strany a na tuto plochu nalepit kompozitní nebo keramickou fasetu. Estetický výsledek bývá vynikající.

Korunka

V okamžiku, kdy kaz zničil převážnou část zubu nebo došlo k výraznému oslabení korunky zubu, bývá vhodným ošetřením korunka. Korunku lze zhotovit pouze z kovu nebo kompozitního materiálu, nejčastěji se však jedná o kombinace kovu a keramiky (tzv.metalokeramická korunka). V dnešní době stoupá zájem o korunky zhotovené z čisté keramiky, které jsou dokonalé esteticky. Jsou však vhodnější pouze k náhradám menšího rozsahu. Volba vhodného typu korunky je otázkou priorit pacienta a dohody se zubním lékařem. Korunku je nutné čistit a pečovat o ni stejně jako vlastní zub.

Můstek

Tento typ fixní protetické náhrady přemosťuje mezeru vzniklou vytržením zubu nebo zubů. Jednoduchý můstek má podobně jako jiné mosty dva pilíře (zuby ohraničující mezeru) a vlastní tělo, tzv. mezičlen, který nahrazuje ztracený zub. Z hlediska estetického můstek vyhovuje, nevýhodou je nutnost preparace (obroušení) okrajových zubů a také to, že pod můstkem v místě mezičlenu dochází k úbytku kostní tkáně v důsledku atrofie z nečinnosti. Pacient obvykle vnímá můstek jako vlastní zuby. Čištění můstku je poněkud náročnější než u vlastních zubů. Při náhradě chybějícího zubu nebo zubů se v dnešní době jeví jako vhodnější využití zubních implantátů, které nabízejí mnohdy lepší estetický výsledek ošetření, delší životnost náhrady a není třeba preparovat okolní vlastní zuby pacienta.

Zásuvné spoje

Není-li možné zavést místo ztracených zubů implantáty a v úvahu nepřipadá ani můstek, bývá velmi dobrým řešením situace náhrada kotvená zásuvnými spoji. Jedná se sice o snímatelnou náhradu, avšak v ústech nejsou vidět žádné spony (háčky), přenos sil při žvýkání je výrazně lepší. Náhrada se v ústech na místo „zacvakne“ a pevně drží. Stačí ji pak nejméně jednou denně vyjmout a důkladně vyčistit. Díky tomu, že náhrada pevně drží, má většina pacientů téměř pocit, jako by se jednalo o jejich vlastní zuby.

Celková náhrada

Chybí-li už všechny zuby v dané čelisti, nezbývá než zhotovit celkovou náhradu. S horní celkovou náhradou se většina pacientů sžije, ale celková náhrada v dolní čelisti bývá dosti často volná a na bezzubé čelisti nedrží. V takovém případě je jednoduchým a relativně rychlým řešením zavedení nejméně dvou implantátů popřípadě tzv. miniimplantátů(odkaz na implantáty). Náhrada se pak na ně „nacvakne“ a pevně drží. Dotyčný si pak náhle může troufnout i na pevnější jídla a pokrmy, které dříve nemohl rozkousat.

Endodoncie

Endodontické ošetření znamená ošetření vnitřního prostoru zubu. Často je nazýváno jako čištění kanálků nebo vytahování nervů. Při endodontickém ošetření ale nejde jen o to „umrtvit zub“ a vyčistit kanálky. Aby bylo endodontické ošetření úspěšné, je třeba kořenové kanálky ošetřovaného zubu nejen vyčistit, ale i rozšířit, vydezinfikovat a zaplnit materiálem, který kořenové kanálky dokonale utěsní.

Endodontické ošetření je nutné provést vždy, když dojde v zubní dřeni k patologickému procesu – zánětu nebo jejímu odumření. Zánět zubní dřeně je většinou způsoben bakteriemi (infekcí), které do dřeňové dutiny pronikly ze zubního kazu. Zubní dřeň může také onemocnět při úrazu zubu (pohmoždění zubu, zlomenina zubu).

Zánět vede k rozpadu zubní dřeně a k postupnému proniknutí infekce do celého kořenového systému. Bakterie se kořenovým kanálkem dostávají do těsné blízkosti nebo přímo do čelistní kosti. Na tento stav reaguje imunitní systém rozvojem zánětu kolem kořene zubu a vzniká tzv.“ zubní váček“. Náš imunitní systém bohužel nedokáže odstranit infekci uvnitř kořenového kanálku. Proto se zánět kolem hrotu kořene zvětšuje a bolí do té doby, než se zub buď odstraní nebo než se provede endodontické ošetření. V některých případech také doporučujeme provést endodontické ošetření před zhotovením korunky nebo můstku.

V našem stomatologickém centru se využívá pro ošetření kořenových kanálků operační mikroskop a příslušné mikroskopické techniky. Důvodem, proč používáme operační mikroskop je fakt, že dřeňová dutina, ze které vystupují kořenové kanálky bývá obvykle malá, málo přehledná a těžko ji lze běžným ordinačním světlem dostatečně osvětlit. Operační mikroskop umožňuje mnohonásobné zvětšení dřeňové dutiny i vstupy do jednotlivých kanálků. Lékař pak vidí konkrétní detail o velikosti asi jako kopací míč. Práce je pak mnohem přesnější a detailnější.

Operační mikroskop navíc přes svoji optiku svítí do dřeňové dutiny silným LED světlem, což je pro přesnost a kvalitu práce velmi důležité. Tím dosahujeme při ošetření kořenových kanálků velmi dobré a hlavně dlouhodobé úspěšnosti . Navíc nám to umožňuje ošetřovat i zuby s komplikovaným kořenovým systémem , které jsou v běžné ordinaci bez mikroskopu prakticky neošetřitelné a musí se extrahovat (vytrhnout).

Abychom docílili absolutní kvality a tedy úspěšnosti endodontického ošetření, pomáhají nám nejrůznější přístroje jako je apexlokátor, digitální systémy, CBCT, apod. Nejdůležitější z těchto pomocných zařízení jsou pro nás endodontické mikromotory. Mluvíme pak o tzv. strojové endodoncii. Jedná se o sérii speciálních vrtáků z nikl-titanové slitiny a endomotoru – vrtačky přímo určené na kořenové kanálky. Vrtáky z Ni-Ti jsou velmi pružné a lze s nimi opracovávat i hodně zakřivené kanálky.

Na endomotoru používáme pro každý vrták jiný program, ve kterém je nastavena správná rychlost a torze (síla, jaká může být při rotaci pro konkrétní vrták vynaložena). Pokud přístroj zaznamená napětí, při kterém by hrozilo oddělení hrotu vrtáku, sám se zastaví a vytočí vrták o kousek zpět. Tím se snižuje možnost odlomení nástroje na minimum.

Kvalitní mikrochirurgické endodontické ošetření s použitím operačního mikroskopu je časově náročné. Ošetření jednoho zubu trvá mnohdy i několik hodin. Kompletní ošetření kořenových kanálků pod operačním mikroskopem se snažíme provést vždy v jedné návštěvě, což šetří Váš čas. Ošetření je bezbolestné, vždy pracujeme v místním znecitlivění (anestezii). Endodonticky ošetřený zub opatřený kvalitní korunkou popřípadě jinou protetickou konstrukcí má stejnou prognózu jako zub zdravý, tj. může sloužit dlouhá léta. Tento typ ošetření bohužel nehradí zdravotní pojišťovny.

CBCT vyšetření

Zkratka CBCT neboli celým názvem „cone beam computed tomography“ je zobrazovací rentgenologické vyšetření, které zachycuje zvolený objem tkání ve všech rovinách – tedy 3D a umožňuje získat prostorový přehled a tím pádem dokonalejší zhodnocení vyšetřovaného objektu. Rozdíl oproti klasickému „nemocničnímu“ CT je ve zdroji záření a v detekci záření.

Klasické CT využívá tzv. vějířovitý RTG paprsek, který je detekován na relativně úzký detektor. Vznikající obraz je skládán po jednotlivých vrstvách (řezech) v závislosti na velikosti snímané plochy a velikosti CT detektoru. Velikost snímané plochy je několikanásobně větší než velikost detektoru. Proto RTG paprsek klasického CT přístroje rotuje v tzv. spirálách okolo snímaného pacienta několikanásobně vícekrát pro pořízení 3D snímků v porovnání s CBCT.

CBCT rentgeny využívají tzv. kuželovitý RTG paprsek (CB = Cone Beam = kuželovitý paprsek), který je detekován na široký (čtvercový/obdélníkový) detektor. Velikost detektoru je vždy dostatečně velká pro pokrytí celé velikosti snímané plochy, díky čemuž stačí pouze jediná 360° rotace okolo pacienta pro požadovaný 3D rentgenový snímek. Díky této technologii disponují CBCT přístroje nespornou výhodou několikanásobně nižší radiační dávky (podle výrobců až 50x nižší), detailnější rozlišitelností snímků a rychlejšího vyšetření.

Své uplatnění nalezne bezesporu v endodoncii, tedy ošetření kořenových kanálků zubů – možnost přesného zhodnocení jejich průběhu a množství a tím pádem možnost následného kvalitnějšího ošetření, nebo v implantologii – zhodnocení množství a denzity(kvality) kosti, před zavedením kostního implantátu, a tím pádem precizní možnost volby velikosti Vašeho implantátu. Zapomenou nesmíme ani na možnost zhodnocení průběhu důležitých anatomických struktur před extrakcí zejména dolních třetích molárů – zubů moudrosti či v jiných specifických případech.

CBCT přístroj je tedy samozřejmě nedílnou součástí našeho přístrojového vybavení. Jedná se o přístroj nové generace s výjimečnou kvalitou snímku spojenou s nejnižší možnou dávkou záření.

Kde nás najdete?
 • MUDr. Martin Pačka
 • Františkánská 163
 • 686 01 Uherské Hradiště
+420 572 549 752