Implantát

Zubní implantát je umělá náhrada zubu, která je podobně jako skutečný zub, upevněna přímo v čelistní kosti. Existuje více typů zubních implantátů, z nichž každý je vhodný pro jinou situaci v ústech. Válcové implantáty dnes ve stomatologii dominují a jsou určeny pro pacienty, kterým chybí jeden nebo i více zubů.Jsou vyrobeny z titanu a mají tvar válce, který se směrem dolů zužuje a je opatřen závitem.

Jejich povrch je speciálně upraven např. pískováním nebo plazmováním pro kvalitnější spojení s kostí.Skoro vždy jsou dvoudílné, jedna část je zanořena v kosti se kterou srůstá a druhá částí ční do dutiny ústní a nese takzvanou suprakonstrukci, tedy proteticky zhotovenou korunku nebo můstek. Suprakonstrukce může spojovat implantát i vlastními zuby pacienta, pokud jsou jeho vlastní zuby v dobrém stavu (zejména nesmí dotyčný mít na svých zubech neléčenou parodontitidu).


Zubní implantát 
se zavádí operativně na běžném zubolékařském křesle v místním znecitlivění, zaručujícím zcela bezbolestný průběh.Zákrok spočívá v odklopení měkkých tkání kryjících čelistní kost, vyfrézování dostatečně hlubokého otvoru v této kosti a zavedení implantátu do takto vytvořeného otvoru.Zavedení jednoho implantátu trvá asi 30 minut. Poté se sliznice sešije a pacient odchází domů.
 
Pooperační obtíže bývají velmi mírné a pokud důsledně dodržujete naše rady, je průběh pooperačního období zpravidla hladký. Implantát se nechá vhojit po dobu 3- 6 měsíců a po tuto dobu je celý implantát schován pod sliznicí dutiny ústní,takže není vidět. Vhojovací období slouží k tomu,aby se implantát pevně spojil s kostí. Po uplynutí vhojovacího období se vytvoří ve sliznici nad implantátem drobné okénko a jím se k implantátu přišroubuje malý titanový váleček,který již vyčnívá do úst a obvykle nijak nepřekáží.
 
Za dva týdny jej vyměníme za definitivní titanový pilíř a na tento pilíř se již zhotoví zubní náhrada.V některých případech se však může od vhojovacího období zcela upustit a implantát se zavádí ihned po extrakci zubu a přímo se na něj zhotoví zpravidla provizorní zubní náhrada.

Péče o implantát
 je základní podmínkou pro dlouhodobý efekt ošetření. Pod pojmem péče o implantát máme na mysli systém pravidelných kontrolních vyšetření alespoň 1x ročně u lékaře, který zkontroluje stav zubů a implantátů nesoucích fixní můstek včetně rentgenových kontrol implantátů a alespoň 2x ročně kontrolní vyšetření u dentální hygienistky, která provede výkony profesionální ústní hygieny.Dále se pod tímto pojmem myslí důkladná ústní hygiena nejen u implantátu, ale v celém chrupu.Správné postupy a správné pomůcky ústní hygieny Vám vybere a vysvětlí dentální hygienistka.
 
Životnost válcového implantátu je z dlouhodobého hlediska ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří zejména úroveň ústní hygieny, kvalita a objem čelistních kostí, kvalita a počet vlastních zubů pacienta, na kterých můstek drží, kouření, užívání některých druhů léků a řada dalších.Vzhledem k tomu nelze životnost implantátu spolehlivě odhadnout.
 
Rozhodně však není neomezená.První podmínkou je úspěšné vhojení implantátu.Případné odmítnutí implantátu ze strany organismu je málo časté a je kryto zárukou, o které budete písemně informováni.Všeobecně platí, že náhrada zůstane ve funkci tak dlouho, jak dobře je pacient schopen o implantát i ostatní zuby dobře pečovat. Aby byla životnost co nejdelší, je nutné absolvovat pravidelné kontrolní vyšetření, na které budete zváni jak k lékaři, tak k dentální hygienistce.
 
Je nutné dodržovat vysokou úroveň ústní hygieny a mít na paměti, že infekce z nedostatečné ústní hygieny a kouření patří mezi nejčastější příčiny selhání implantátů. Nicméně přes veškerou snahu lékaře i pacienta může dojít k selhání implantátu dříve, než bychom si přáli.Proto poskytujeme na vhojení implantátu roční záruku.Při jeho nevhojení či selhání do jednoho roku je platba za implantaci vrácena nebo je zaveden bezplatně nový implantát.Selhání implantátu není zpravidla doprovázeno nápadnými příznaky či bolestí, proto jsou nutná opakovaná kontrolní vyšetření. Po selhání musí být implantát odstraněn a dalším řešením je buď jiný typ protetického ošetření nebo znovu implantace.
 
 
Komplikace a neúspěchy při zavádění zubních implantátů není možné zcela eliminovat a musíte být připraven(a), že určité riziko neúspěchu existuje.Je to dáno zejména tím, že se implantát vpravuje do živé tkáně, která reaguje zcela individuálně a nechová se vždy podle našich představ. Mezi nejvýraznější komplikace patří nevhojení implantátu nebo vyloučení již vhojeného implantátu, obecné komplikace chirurgického zákroku nebo injekční anestezie, nedostatečný estetický efekt nebo v případě zákroku v dolní čelisti porušená citlivost poloviny dolního rtu. Ke snížení výskytu komplikací a možného neúspěchu implantace se pacient zavazuje:
 
1.    Pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu
2.    Dodržovat pokyny lékaře v pooperačním období
3.    Dodržovat pokyny při dlouhodobé péči o zavedený implantát
 
Cena implantace se řídí aktuálním ceníkem a skládá se z platby za samotnou implantaci a z platby za protetickou náhradu. Zubní implantáty zdravotní pojišťovny nehradí, na protetické práce přispívají určitou částkou, jejíž výše je dána vyhláškou a řídí se stejnými zásadami jako při běžné stomatologické péči. Finanční úhrada za léčbu je tedy ovlivněna počtem implantátů a rozsahem protetické práce a je tedy velmi individuálně propočtena a každý pacient obdrží písemný rozpočet ještě před provedením implantace. Počet a umístění implantátů se volí na základě teoretických pravidel pro konkrétní typ implantátů a je tedy pro každou situaci v dutině ústní stanoven individuálně.
© Všechna práva vyhrazena
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.