Zubní náhrady

Zubní náhrady používáme tam, kde došlo k výraznému poškození zubů, jejich ztrátě nebo zuby nebyly vůbec založeny a tedy nevyrostly. Naší hlavní zásadou je dosažení léčebného výsledku, který co nejvíce připomíná normální stav v dutině ústní. Proto je naší prvořadou snahou nabídnout našim pacientům řešení náhrady chybějících zubů fixním způsobem, tedy „na pevno“. Bez využití dentálních implantátů není tato zásada vždy realizovatelná. Proto zaměření na využití dentálních implantátů je naší další specializací.

Jsou však i situace, kde z nějakých důvodů nelze dosáhnou fixního řešení. V těchto případech nabízíme pacientům řešení pomocí moderní neviditelné snímací nebo lépe polopevné náhrady kotvené zásuvnými spoji. U všech protetických prací zhotovujeme vždy,když si to pacient přeje, okamžitě provizorium.Pacient z ordinace odchází bez estetických problémů, výrazně se omezuje citlivost nabroušených zubů na různé podněty a také se stabilizuje pozice preparovaných pilířů zubní náhrady. Při odevzdání definitivní práce pak pouze sejmeme provizorium a nacementujeme definitivní práci.

 

 

Estetická faseta
V určitých případech, např. při nepříznivé barvě nebo tvaru zubu, není třeba zhotovit protetickou korunku, která vyžaduje obroušení zubu ze všech stran, a je tak poměrně razantním způsobem ošetření. Estetická faseta nabízí šetrnější řešení, stačí obrousit postižený zub pouze z tvářové strany a na tuto plochu nalepit kompozitní nebo keramickou fasetu. Estetický výsledek bývá vynikající.
 
Korunka 
V okamžiku, kdy kaz zničil převážnou část zubu nebo došlo k výraznému oslabení korunky zubu, bývá vhodným ošetřením korunka. Korunku lze zhotovit pouze z kovu nebo kompozitního materiálu, nejčastěji se však jedná o kombinace kovu a keramiky (tzv.metalokeramická korunka). V dnešní době stoupá zájem o korunky zhotovené z čisté keramiky, které jsou dokonalé esteticky. Jsou však vhodnější pouze k náhradám menšího rozsahu. Volba vhodného typu korunky je otázkou priorit pacienta a dohody se zubním lékařem. Korunku je nutné čistit a pečovat o ni stejně jako vlastní zub.
 
Můstek 
Tento typ fixní protetické náhrady přemosťuje mezeru vzniklou vytržením zubu nebo zubů. Jednoduchý můstek má podobně jako jiné mosty dva pilíře (zuby ohraničující mezeru) a vlastní tělo, tzv. mezičlen, který nahrazuje ztracený zub. Z hlediska estetického můstek vyhovuje, nevýhodou je nutnost preparace (obroušení) okrajových zubů a také to, že pod můstkem v místě mezičlenu dochází k úbytku kostní tkáně v důsledku atrofie z nečinnosti. Pacient obvykle vnímá můstek jako vlastní zuby. Čištění můstku je poněkud náročnější než u vlastních zubů. Při náhradě chybějícího zubu nebo zubů se v dnešní době jeví jako vhodnější využití zubních implantátů, které nabízejí mnohdy lepší estetický výsledek ošetření, delší životnost náhrady a není třeba preparovat okolní vlastní zuby pacienta.
 
Zásuvné spoje
Není-li možné zavést místo ztracených zubů implantáty a v úvahu nepřipadá ani můstek, bývá velmi dobrým řešením situace náhrada kotvená zásuvnými spoji. Jedná se sice o snímatelnou náhradu, avšak v ústech nejsou vidět žádné spony (háčky), přenos sil při žvýkání je výrazně lepší. Náhrada se v ústech na místo „zacvakne“ a pevně drží. Stačí ji pak nejméně jednou denně vyjmout a důkladně vyčistit. Díky tomu, že náhrada pevně drží, má většina pacientů téměř pocit, jako by se jednalo o jejich vlastní zuby.
 
Celková náhrada
Chybí-li už všechny zuby v dané čelisti, nezbývá než zhotovit celkovou náhradu. S horní celkovou náhradou se většina pacientů sžije, ale celková náhrada v dolní čelisti bývá dosti často volná a na bezzubé čelisti nedrží. V takovém případě je jednoduchým a relativně rychlým řešením zavedení nejméně dvou implantátů  popřípadě tzv. miniimplantátů(odkaz na implantáty). Náhrada se pak na ně „nacvakne“ a pevně drží. Dotyčný si pak náhle může troufnout i na pevnější jídla a pokrmy, které dříve nemohl rozkousat.
© Všechna práva vyhrazena
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.