Záchovná stomatologie

Patří mezi základní obory zubního lékařství. Jejím cílem je zachovat chrup pacienta zdravý a pokud již došlo k onemocnění jednotlivých zubů, pak nahradit poškozené nebo ztracené části zubů tak, aby výsledek ošetření funkčně i esteticky co nejvíce připomínal původní zdravý chrup. Do této oblasti patří zejména ošetření zubního kazu a v případě postižení kořenových kanálků zubů i jejich léčba . Předpokladem kvalitního ošetření v této oblasti jsou, vedle pečlivého a časové náročného ošetření stomatologem, použití kvalitních materiálů a nástrojů a využití moderních přístrojů jako jsou digitální rtg přístroj přímo na křesle lékaře a tzv. apexlokátor, který umožňuje digitálně přesně zaměřit délku kořenového kanálku, a tak omezit počet rtg snímků během ošetření kořenových kanálků.


a) Ošetření zubního kazu výplní
 
Pokud se jedná o běžný zubní kaz, ošetřujeme jej zubní výplní. Opět je třeba zdůraznit význam prevence a včasného zjištění zubního kazu. Čím dříve se zubní kaz zjistí (vedle klasického vyšetření je nezbytné zhotovit cca 1x za 2 roky speciální rtg snímky k posouzení mezizubních prostor), tím menší bude „poškození“ postiženého zubu a tím lepší bude výsledek ošetření. Ošetření zubního kazu provádíme, pokud si pacient nepřeje jinak, v místním znecitlivění. Po odstranění kazivých hmot vyplňujeme vzniklý defekt zubní výplní. Platí, že nejlepší výplní je  ta,která se nemusí zhotovit, a proto je nejlepší kazům předcházet a důkladně zuby čistit.
 
Amalgámová výplň
Amalgám je jeden z nejdéle používaných zubních materiálů a i když se stále objevují pokusy o jeho znehodnocení, nepodařilo se dosud potvrdit, že by měl škodlivé účinky na lidský organismus. ADA (American Dental Association) pravidelně vydává vědecká stanoviska, která opakovaně potvrzují bezpečnost amalgámu. Amalgám má jednu vynikající vlastnost – na kontaktní ploše mezi zubem a výplní vzniká tenká vrstvička oxidů kovů, která svým způsobem zapečetí tuto spáru proti vstupu bakterií. Z toho vyplývá, že kvalitně zhotovená amalgamová výplň je s největší pravděpodobností nejtrvanlivější výplní. Mnoho lidí má představu, že amalgám je černý. Leštěný amalgám má však stříbrnou barvu a dobře vymodelovanou a vyleštěnou výplň lze považovat svým způsobem za umělecký šperk. Je nutné ale používat opravdu kvalitní amalgámy renomovaných firem, které garantují správné složení amalgámových pilin.
 
Kompozitní (bílá) výplň
Pokud se jedná o ošetření ve viditelné oblasti chrupu nebo pokud si pacient přeje estetické ošetření i v zadních úsecích chrupu, používáme tzv.“bílé výplně“, které jsou zhotoveny z kompozitních materiálů. Tyto kompozitní materiály procházejí neustálým vývojem a vylepšováním a esteticky již téměř dosáhly dokonalosti. Lze jimi napodobit nejen barevný odstín zuboviny a skloviny, ale i různé pigmenty a skvrny na zubech. Pro laika, ale nejednou i pro profesionála je pak téměř nemožné poznat, zda je zub opatřen výplní, či nikoli. Otázkou je ovšem trvanlivost výplní zhotovených z těchto materiálů. Nemají totiž protikazivé vlastnosti a nejsou mechanicky tak odolné, jako třeba výplně amalgámové a proto je jejich životnost poněkud neodhadnutelná – lze počítat s několika lety, avšak aby takováto výplň vydržela i několik desetiletí, to je zatím stále ještě snem.
 
Skloionomerní výplň
Další skupinu tzv. bílých výplní tvoří výplně zhotovené ze skloionomerních cementů. Tyto cementy mají vynikající protikazivé vlastnosti a dobrou adhezi k zubovině, mají však zpravidla sytější bílou barvu a nejsou dostatečně odolné proti otěru, takže se v mechanicky více zatížených místech obrušují rychleji než výše uvedené materiály kompozitní nebo amalgámové. Používají se proto hlavně při zhotovování krčkových výplní, k ošetření kazů u dětí a někdy také v kombinaci s kompozitními materiály jako tzv. sandwitchové výplně.
 
Laboratorně zhotovená výplň
V některých případech, zejména u rozsáhlých kazů, je výhodné zhotovit výplň  / tzv inlay nebo onlay /na modelu v laboratoři. Takto zhotovená výplň je posléze cementována v ústech do defektu zubu. Tyto výplně jsou mechanicky odolné, eliminují problém kontrakce kompozitních výplní a jsou esteticky dokonalé. Nevýhodou je složitější postup a vyšší cena. Dnes se tyto výplně zhotovují v laboratoři z kompozitních nebo keramických materiálů,lze je zhotovit i z dentálního zlata.Představují ideální možnost pro pacienty,kteří mají rozsáhlejší defekt na zubu a přesto se chtějí vyhnout zhotovení umělé zubní korunky.Tyto výplně lze využít i jako pilířové konstrukce pro zhotovení pevných zubních náhrad.

b) Léčba kořenových kanálků
 
Není-li kaz včas a řádně ošetřen, může dojít k průniku kazivých hmot do blízkosti zubního nervu nebo přímo do něj. Zub může začít bolet (nesnesitelné bolesti na studené, teplé, v noci). Nerv zubu však může také bez potíží a tedy skrytě odumřít s nebezpečím vzniku „váčku“ nebo pozdějšího akutního vzplanutí bolesti zubu, obvykle ve chvílích, kdy je to nejméně vhodné. Proto je v těchto případech nutné provést ošetření kořenového kanálku. V předních zubech bývá obvykle jeden kořenový kanálek, ale v zubech zadních bývají tři až čtyři takové kanálky. V těchto případech je ošetření technicky velmi obtížné a časově náročné. Cílem ošetření je zbavit pacienta případných bolestí a předejít vzniku zánětu v oblasti hrotu postižených kořenů a tím vytvořit předpoklad pro dlouhodobé setrvání zubu v dutině ústní pacienta.
 
Ošetření se provádí tak, že se, samozřejmě bezbolestně, nejprve odstraní nerv z postiženého kanálku, kanálky se poté důkladně vyčistí a vydezinfikují a nakonec se kanálek zaplní kořenovou výplní. Kořenové kanálky musí být zaplněny těsnícím materiálem tak, aby jimi nemohly prostupovat bakterie z dutiny ústní. U kořenů, jejichž kanálky nebyly řádně a včas vyčištěny a zbaveny bakterií, se může rozvinout zánět v kosti kolem hrotu kořene (tzv. váček). Dříve se zub v těchto případech buď extrahoval nebo se provedla tzv. resekce hrotu postiženého kořene, při které bylo s hrotem odstraněno i zánětlivé ložisko („váček“).
 
Podle novějších poznatků již dnes není zpravidla nutné takto razantně postupovat. Postačí zbavit kořen většiny bakterií, kanálky pečlivě vyčistit a vydezinfikovat a zub posléze zaplnit. Organismus si s „váčkem“ ve většině případů pak poradí sám. Je ale potřebné, aby kořeny byly opravdu dokonale ošetřeny a zaplěny v celé své délce.Jinak se zub stává zdrojem infekce a řady obtíží, které zpravidla vedou k jeho ztrátě.Kvalitní zaplnění kořenových kanálků je základním předpokladem pro zachování „mrtvého“ zubu v ústech pacienta.
 
Je to ošetření časově velmi náročné, mnohdy trvající i několik hodin a vyžadující opakovaný rtg snímek a využití digitálního měřiče délky kořenového kanálku, tzv.apexlokátoru.. Proto je nutné zvážit,které a jak moc postižené zuby takto ošetříme.Po ošetření kořenového kanálku nebo kanálků bývá „mrtvý“ zub oslabený a křehký a může snadno dojít, zejména u zadních zubů, k prasknutí zubu a v mnoha případech tak i ke ztrátě zubu. Proto je u většiny takto ošetřených zubů nezbytné opatřit je korunkou nebo rozsáhlou dostavbou z kvalitních dostavbových amalgámů.
© Všechna práva vyhrazena
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.