CBCT vyšetření

Zkratka CBCT neboli celým názvem „cone beam computed tomography“ je zobrazovací rentgenologické vyšetření, které zachycuje zvolený objem tkání ve všech rovinách – tedy 3D a umožňuje získat prostorový přehled a tím pádem dokonalejší zhodnocení vyšetřovaného objektu. Rozdíl oproti klasickému „nemocničnímu“ CT je ve zdroji záření a v detekci záření.

Klasické CT využívá tzv. vějířovitý RTG paprsek, který je detekován na relativně úzký detektor. Vznikající obraz je skládán po jednotlivých vrstvách (řezech) v závislosti na velikosti snímané plochy a velikosti CT detektoru. Velikost snímané plochy je několikanásobně větší než velikost detektoru. Proto RTG paprsek klasického CT přístroje rotuje v tzv. spirálách okolo snímaného pacienta několikanásobně vícekrát pro pořízení 3D snímků v porovnání s CBCT.
 
CBCT rentgeny využívají tzv. kuželovitý RTG paprsek (CB = Cone Beam = kuželovitý paprsek), který je detekován na široký (čtvercový/obdélníkový) detektor. Velikost detektoru je vždy dostatečně velká pro pokrytí celé velikosti snímané plochy, díky čemuž stačí pouze jediná 360° rotace okolo pacienta pro požadovaný 3D rentgenový snímek. Díky této technologii disponují CBCT přístroje nespornou výhodou několikanásobně nižší radiační dávky (podle výrobců až 50x nižší), detailnější rozlišitelností snímků a rychlejšího vyšetření.
 
Své uplatnění nalezne bezesporu v endodoncii, tedy ošetření kořenových kanálků zubů – možnost přesného zhodnocení jejich průběhu a množství a tím pádem možnost následného kvalitnějšího ošetření, nebo v implantologii – zhodnocení množství a denzity(kvality) kosti, před zavedením kostního implantátu, a tím pádem precizní možnost volby velikosti Vašeho implantátu. Zapomenou nesmíme ani na možnost zhodnocení průběhu důležitých anatomických struktur před extrakcí zejména dolních třetích molárů – zubů moudrosti či v jiných specifických případech.
 
CBCT přístroj je tedy samozřejmě nedílnou součástí našeho přístrojového vybavení. Jedná se o přístroj nové generace s výjimečnou kvalitou snímku spojenou s nejnižší možnou dávkou záření.
© Všechna práva vyhrazena
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.